θαυμάσαις

θαυμάσαις
θαυμά̱σαις , θαυμάζω
wonder
fut part act fem dat pl (doric)
θαυμάζω
wonder
aor part act masc nom/voc sg (doric aeolic)
θαυμάζω
wonder
aor opt act 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”